ย้ำวัคซีนโควิดเด็ก ใช้ของผู้ใหญ่ แทนไม่ได้ เร่งนำเข้า ถึงไทยสิ้นเดือนนี้

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

วันที่ 12 ม.ค.2565 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวย้ำว่าการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีนั้น จะต้องใช้วัคซีนที่ต่างจากผู้ใหญ่ โดยวัคซีนเด็กนั้น จะมีฝาสีส้ม ขนาด 10 มคก./โดส ส่วนผู้ใหญ่จะใช้ฝาสีม่วง ขนาด 30 มคก./โดย ทั้งนี้ไม่สามารถเอาของผู้ใหญ่มาแบ่ง 3 โดสฉีดเด็กได้ ขอย้ำว่าทดแทนกันไม่ได้

สำหรับวัคซีนโดสเด็กนั้น มีการสั่งเข้ามาแล้วจะเริ่มทยอยเข้ามาบ้านเราปลายเดือนนี้หรือใน ก.พ. ซึ่งถือว่าเร็วมาก เพราะโดสเด็กเป็นที่ต้องการของทั่วโลก ประเทศเรานำเข้ามาถือว่าเป็นอันดับ 2 ที่ได้วัคซีนเด็กในทวีปเอเชีย ตอนนี้มีการเตรียมแผนการฉีดเด็กอายุ 5-11 ปีแล้ว เตรียมการฉีดเป็น School Base ไล่จาก 11 ปี 10 ปี 9 ปีลงมา

เมื่อถามถึงกลุ่มผู้ปกครองที่อยากให้ลูกรอฉีดวัคซีนเชื้อตาย เพราะกังวลกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พญ.สุมนีกล่าวว่า เชื้อตาย ทั้ง 2 ยี่ห้อ อย.กำลังเร่งขึ้นทะเบียนอยู่ รอผ่านมติอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน พอผ่าน ผู้ปกครองก็เลือกสูตรฉีดบุตรหลานได้ตามสมัครใจ

สำหรับการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กนั้น พบทั้งหมด 1,048 คน คิดเป็น 13% จากที่ติดเชื้อโควิดในวันนี้ โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่เด็กติดเชื้อมากสุด ส่วนใหญ่มาจากคนในครอบครัว ส่วนครูก็ติดเชื้อมาจากเพื่อนร่วมงาน โดนได้ให้สถานศึกษาทำแผนเผชิญเหตุกรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน ถ้าเจอคนติดน้อยก็ไม่ต้องปิดโรงเรียน แต่ให้มีมาตรการรองรับในทุกโรงเรียนด้วย

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19